Zapytanie ofertowe nr 12/OF/2016 na zakup odczynników do hodowli in vitro linii komórkowych

Zapytanie ofertowe nr 12/OF/2016 na zakup odczynników do hodowli in vitro linii komórkowych

w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

02-06-2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24-05-2016 Zapytanie ofertowe