Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych dot. Zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych dot. Zapytania ofertowego nr 17/OF/2016 w ramach projektu o akronimie ONKOFAG współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Sektorowego INNOMED (nr umowy o dofinansowanie INNOMED/I/4/NCBR/2014)

Zobacz dokument